Skip to content
26.7.2022

Ampumaratapaviljongin kunnostusta (Lavia)

Heinäkuussa 2022 tapahtunutta:

  1. Ampumaratapaviljongin terassin lattia öljyttiin ja kaiteet maalattiin heinäkuun alkupäivinä. Paviljongin väritystä ei muutettu, joten kaiteet ovat väriltään edelleen valkoiset.
  2. Pistooliradan puolella parannettiin hylsyjen keruujärjestelyä ampumakopin etupuolella, jotta hylsyjen keruu ammunnan jälkeen tapahtuu helpommin ja onnistuu paremmin.
    1. Keruutaso (filmivaneria) aidattiin verkolla ja keräimen ympärille tehtiin sorastus. Verkko pysäyttää valtaosin hylsyjen lennon keräimen ulkopuolelle.
    2. Keräimeltä karkuun päässeet hylsyt löytyvät sorapinnalta helpommin kuin nurmikosta.
  3. Pistoolitaulujen eteen 15 metrin kohdalle rakennettiin uusi sorapintainen ampumapaikka.
  4. Pistoolitaulujen etupuolelle rakennettiin lisää sorapintaista aluetta.
  5. Kulkuväyliä sorastettiin.

Vielä tuoreet sorapinnat kulkuväylillä ja ampumatasoilla asettuvat ja vakiintuvat vähitellen.