Skip to content

Ampumatoiminta

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat Lavian ampumaradan katettu pistoolirata (25 m) ja pienoiskiväärirata (50 m).  Lavian Seudun Reserviläiset ry ja Lavianseudun Reserviupseerit ry omistavat yhdessä ampumaratakäytössä olevan kiinteistön 413-421-2-60 (Paukkula). Pistoolirata ja pienoiskiväärirata on rakennettu tälle kiinteistölle, jolla sijaitsee myös paviljonki-nimeä kantava rakennus. Reserviläisjärjestöjen ampumaratojen pohjoispuolella sijaitsevat Lavian Metsästysseura ry’n pienoishirvirata, skeet-haulikkorata ja kiväärirata (100 m) / hirvirata (75 m). Alueella on ollut ampumarata jo 1930-luvun alussa.

Ampumaradalla järjestettävät ampumatilaisuudet löytyvät tapahtumakalenterista.Seuran tilaisuuksia järjestetään kesällä toukokuusta elokuuhun yhtenä lauantaina ja yhtenä keskiviikkoiltana kerran kuukaudessa. Vuosina 2020 ja 2021 kokoontumisrajoitukset muuttivat tätä aikataulua, mutta ampumarata on ollut jäsenten käytössä omaehtoiseen harjoitteluun sääntöjen ja (aluehallintoviraston) määräysten mukaan.

Radalla voi harrastaa ruutiaseammunnan lisäksi ilma-aseammuntaa ja jousiammuntaa. Ratoja voi käyttää omatoimiseen harjoitteluun ruutiaseilla sopimalla asiasta etukäteen ampumaratavastaavan kanssa. Lavian Metsästysseuran ratojen käytöstä on sovittava heidän kanssaan – reserviläiset voivat harjoitella näilläkin radoilla ampumaratapäivinä, jotka löytyvät tapahtumakalenterista.

Lavian ampumaradalla järjestetään vuosittain pitäjien välinen ampumakilpailu sekä jäsenten välinen ampumakilpailu.

Yhdistyksellä on poliisiviranomaisen hyväksymä ampuma-asekouluttaja, joka voi pyynnöstä kirjoittaa aselupa-asiassa tarvittavan harrastustodistuksen. Yhteydenotot harrastustodistusasiassa puheenjohtajan kautta.

Hirvirataa käyttää myös paikallinen Lavian seudun riistanhoitoyhdistys lakisääteisten ampumakokeiden järjestämiseen. Ampumakokeiden ajankohdat löytyvät Suomen Riistakeskuksen riista.fi-sivustolta.

Satakunnan alueen ampumaradoista saa lisää tietoa tutustumalla maakuntaliiton ampumarataselvityksen vuoden 2019 aikana tuottamaan katsaukseen. Katsaus on tarjolla Satakuntaliiton nettisivuilla PDF-muotoisena asiakirjana.