Skip to content

Reserviläispiiri

Yhdistys on Satakunnan Reserviläispiiri ry’n jäsen. Yhdistyksen edustajina piirissä toimivat Jukka Holma ja Lauri-Petteri Knuutila.

Maakunnalliset reserviläispiirit toimivat Reserviläisliiton hallituksen, valiokunnan ja toimiston tukena. Piirien tehtävänä on vastata ja osin toteuttaa Reserviläisliiton toimintasuunnitelman mukainen toiminta omalla toiminta-alueellaan niin, että paikallisyhdistysten toiminta on mahdollisimman tehokasta ja koordinoitua sekä reserviläistoiminnan tarkoitusperien mukaista.

Reserviläispiirin tehtävänä on sääntöjensä mukaan

  • toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
  • kohottaa sekä ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja -taitoa piirin toiminta-alueella.
  • vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten paranemiseen piirin toiminta-alueella mm. ylläpitämällä ja kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa.
  • suorittaa Reserviläisliitto ry’n piirille antamat tehtävät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi reserviläispiiri

  • ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa
  • antaa maanpuolustuskoulutusta ja osallistuu koulutuksen järjestelyihin
  • järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkeilytoimintaa, urheiluammuntaa, kuntoilu- ja kilpailutapahtumia sekä muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi Satakunnan Reserviläispiiri harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy reserviläispiirin tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Reserviläispiirin toimintaa johtavat piirin puheenjohtaja ja piirin hallitus, joiden apuna toimii piirin toiminnanjohtaja. Piirin hallitus toimii piirin edustajana. Piirin hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen alle 60-vuotias Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi vuotta, ja erovuorossa oleva ihminen voidaan valita uudelleen.