Skip to content

Ampumarata

Ampumaradan osoite on Susikoskentie 140, 38600 LAVIA. Samassa osoitteessa sijaitsee Lavian Metsästysseura ry’n metsästysmaja. Ampumaradalle johtava tie kulkee metsästysmajan ohitse majan pohjoispuolelta. Reserviläisten radoille johtava tie kääntyy vasemmalle heti metsästysseuran lahtisuulin jälkeen. Kesällä 2022 lahtisuulin viereen on rakenteilla metsästysseuran uusi kota. Ampumaradan historiaan voi tutustua täällä.

Jokainen ampuja huolehtii ja vastaa omasta vakuutusturvastaan. Yhdistys suosittelee Reserviläisliiton tarjoamaa mahdollisuutta Toimintaturva-lisäjäsenyyteen. Aiempi ampumaturva jouduttiin päättämään vakuutustoimintaa koskevien uusien viranomaismääräysten ja tulkintojen seurauksena. Toimintaturva-jäsenyys sisältää vakuutusturvan. Toimintaturva-jäseneksi voi liittyä, kun Reserviläisliiton, reserviläispiirin ja yhdistyksen jäsenmaksu on maksettu. Varsinaisen jäsenmaksun ja toimintaturva-jäsenmaksun voi suorittaa samalla kertaa.

Lavian ampumarata on omistajiensa (Lavian Seudun Reserviläiset ry, Lavianseudun Reserviupseerit ry ja Lavian Metsästysseura ry) jäsenten käytettävissä. Muusta käytöstä sovitaan erikseen. Katso tarkemmat ohjeet tämän sivun lopusta.

Toiminnan ampumaradalla tulee aina noudattaa ampumaratavastaavan ja ammunnan valvojan määräyksiä sekä ympäristöluvan ehtoja. Merkittävin ympäristöluvan ehto koskee ampumaratojen toiminta-aikoja: ammunta radalla on kielletty kirkollisina juhlapäivinä ja aina toiminta-aikojen ulkopuolella. Ruutiaseilla radalla voi pääsääntöisesti ampua arkisin klo 9-20, lauantaisin klo 9-18 ja sunnuntaisin klo 12-18 välisenä aikana. Tarkista ammuntaa koskevat voimassaolevat ohjeet ilmoitustaululta aina ennen ammunnan aloittamista.

Ammunta pistooli- ja pienoiskivääriradalla on kesäkuukausina kielletty tiistai-iltaisin klo 18-20 välisenä aikana. Kiellosta on päätetty kaikkien käyttäjien turvallisuuden vuoksi, koska metsästysseuran pienoishirvirata on tuohon aikaan käytössä. Pienoishirven ampumisesta kiinnostuneet voivat tuona aikana suunnata pienoishirviradalle ja tiedustella mahdollisuutta liittyä ampumaseurueeseen.

Kun saavut aktiiviselle ampumaradalle, suojaa kuulosi ja ilmoittaudu ammunnan valvojalle. Älä käsittele aseita ilman ammunnan valvojan lupaa. Älä häiritse aktiivista ampumasuoritusta ja anna kanssa-ampujille mahdollisuus keskittyä omaan suoritukseensa.

Ampumatoimintaa aloitettaessa nostetaan punainen lippu ampumaratapaviljongin edessä olevaan lipputankoon. Lippua säilytetään pistooliradan (25 m) ampumakatoksessa. Radalla ei saa ampua, jos tätä lippua ei ole nostettu. Ampujat valitsevat keskuudestaan ammunnan valvojan, joka huolehtii ammunnan turvallisesta toteuttamisesta.

Kun ammunta päättyy, lippu lasketaan ja viedään säilytyspaikkaansa. Ampujat siivoavat jälkensä, siis poistavat maalitaulut ja mahdolliset maalirakenteet, keräävät hylsyt astioihin ja siivoavat roskat jäteastiaan. Pistooliradan ampumakatoksessa säilytettävä harjat ovat tarjolla juuri tätä työtä varten.

Ympäristölupa edellyttää, että ampumaradan toimintaa seurataan ja valvotaan. Osa valvontaa on ammuttujen laukausten raportointi ympäristöviranomaiselle. Ammunnan valvoja merkitsee ammutut laukaukset joko kyseisellä radalla olevaan kirjanpitovihkoon tai ampumaratapaviljongin kirjanpitovihkoon oman valinnan mukaan, mutta laukaukset raportoidaan vain yhteen paikkaan.

Halutessasi käyttää reserviläisten hallinnoimia ampumaratoja (25 metrin pistoolirata ja 50 m kiväärirata) itsenäiseen ja omatoimiseen harrastettavan lajin mukaiseen harjoitteluun ota yhteyttä ampumaratavastaavaan sopiaksesi radan käytöstä ja yhteistyön säännöistä. Yhdistykset kannustavat omatoimiseen harjoitteluun, mutta haluamme tietää ampumaradan käyttäjät sekä pitää ampumaradalla olevat laitteet kunnossa. Osa ampumatoiminnan turvallisuutta on se, että ampujat huomioivat toiset ampujat ja ilmoittavat välittömästi ampumaradalla olevista ongelmista sekä vioittuneista ratalaitteista ampumaratavastaavalle. Ampumakatoksen siivous ja ammuttujen hylsyjen sekä roskien lajittelu oikeaan jätelajiin ovat osa ympäristövastuumme kantamista.

Ampumaratavastaava, reserviläisten radat: Asko Knuutila