Skip to content
15.11.2020

Syyskokous (Lavia)

Lavian Seudun Reserviläiset ry:n syyskokous pidetään Lavian Metsästysseuran majalla tiistaina 24.11.2020 alkaen klo 19.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään esityslista.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sääntöjen 8§ määräämissä rajoissa.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
11. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
12. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
13. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
14. Valitaan ampumaratatoimikuntaan kolme jäsentä.
15. Sääntömuutosasia: käsitellään yleisten kokousten koollekutsumistapaa.
16. Keskustellaan muista mahdollisista asioista.
17. Kokouksen päättäminen.